Skip to main content

Beleggen in ESG en financiële duurzaamheid

Wij denken dat organisaties die hebben laten zien dat ze zich consequent sterk maken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen, grotere waarde creëren voor hun aandeelhouders en belangrijkste stakeholders.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is een beleggingsoplossing die gebaseerd is op de filosofie dat bedrijfsanalyses op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG) een goede aanvulling kunnen zijn op kwantitatieve of fundamentele beleggingstechnieken om zo risico's te verminderen of nieuwe mogelijkheden te benutten.

USD 146.8 miljardin duurzaam beleggen aum*

30+ jaarhet beheren van duurzaam verantwoorde portefeuilles

2009HET JAAR WAARIN NORTHERN TRUST DE PRINCIPES VOOR VERANTWOORD BELEGGEN VAN DE VN (UNPRI) ONDERTEKENDE

Overwegingen voor duurzaam beleggen

Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance die kunnen worden opgenomen om risico's beter te beheren en duurzame langetermijnrendementen te genereren.

 

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) vindt u op de aparte pagina voor dit onderwerp.

*Per 30 september 2023. Bij Northern Trust Asset Management ("NTAM") definiëren we Duurzaam Beleggen als alle beleggingsstrategieën en -rekeningen van NTAM die gebruikmaken van op waarden en normen gebaseerde schermen, best-in-class en ESG-integratie, of thematisch beleggen dat zich kan richten op een specifieke ESG-kwestie zoals klimaatrisico. NTAM's Duurzaam Beleggen omvat zowel door NTAM ontworpen portefeuilles als portefeuilles die worden beheerd volgens door de klant gedefinieerde methodologieën of schermen. De gegevens, analysemodellen en bovengenoemde instrumenten voor portefeuilleconstructie die op de markt beschikbaar zijn, hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld, net als NTAM. NTAM's Duurzaam Beleggen omvat strategieën en activa van cliënten die worden beheerd in overeenstemming met door de cliënt gespecificeerde voorwaarden voor verantwoord beleggen (in het verleden aangeduid als Maatschappelijk Verantwoord Beleggen), evenals portefeuilles die gebruikmaken van hedendaagse benaderingen en datasets, waaronder ESG-analyses en ESG-thematisch beleggen.