Skip to main content

DE VOORDELEN VAN DE FGR-STRUCTUUR

Dankzij de structuur van het Fonds voor Gemene Rekening (FGR) kunnen Nederlandse beleggers profiteren van fiscale voordelen via het Nederlandse verdragennetwerk. Het fonds vordert een deel van de in andere landen betaalde dividendbelasting terug, wat betekent dat de belegger alle voordelen plukt zonder daar zelf iets voor te hoeven doen. Op deze manier kan bijvoorbeeld ons North America Equity Index Fund een rendement van circa 0.60% hoger bieden dan andere fondsstructuren.

FGR FONDSEN

De FGR fondsen bieden verschillende strategieën waaronder ESG en Factor beleggen. Ontdek alle fondsen per categorie hieronder.

DE VOORDELEN VAN INDEXBELEGGEN

De passieve FGR-fondsen van Northern Trust bieden grotere transparantie en lagere kosten dan actief beheerde fondsen. Dankzij de transparantie en lage kosten kunt u ze opnemen als een sleutelbestanddeel van de laaggeprijsde, marktgedreven kern van uw portefeuille. Door deze fondsen op te nemen in uw platform hebt u in het satellietgedeelte van uw portefeuille de vrijheid om allocaties toe te voegen aan nichebeheerders die hoger in het risico-beloningsspectrum zitten.

Choose an Index Fund:

Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de risico- en rendementskenmerken van de FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. Het fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), die van plan zijn hun geld voor lange termijn.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

DE INTEGRATIE VAN ESG

Environmental-, social en governance (ESG) criteria worden steeds belangrijker en het wordt moeilijker voor beleggers om de impact van deze criteria op hun portefeuilles te negeren. In ons assortiment FGR fondsen benutten we onze uitgebreide ervaring op dit gebied om ESG-factoren te integreren met zowel traditionele als innovatieve beleggingsmethoden. Ons doel is om waarde te creëren en behouden voor beleggers met behoud van deze principes.

Choose an ESG Fund:

Developed Real Estate ESG Index Fund

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de risico- en rendementskenmerken van de Solactive Developed Real Estate ESG Climate Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. Die index (i) sluit bedrijven uitsluit die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven; (ii) bedrijven uitsluit met een GRESB-score van 1 of 0 als zij ook een Northern Trust ESG Vector Score hebben in het onderste deciel, en; (iii) de blootstelling wil verminderen aan bedrijven die een hoge CO2-intensiteit hebben en zorgen voor een stijging van de CO2-risicoscore ten opzichte van de moederindex. De index sluit bovendien bedrijven uit die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde ESG-criteria.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten die van plan zijn hun geld voor lange termijn, bijvoorbeeld 5 jaar of langer, te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ESG-principes worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for Developed Real Estate ESG Index Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina

Literatuur

PROSPECTUS/WEBSITE DISCLOSURE

FACTSHEETS

KEY INFORMATION DOCUMENTS (PRIIPs KIDs)

PAST PERFORMANCE (PRIPPs)

PERFORMANCE SCENARIOS (PRIIPs)

KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENTS (UCITS KIIDs)

LANDENSUPPLEMENT

Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. De index is de MSCI Emerging Markets Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur (ESG).

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten die van plan zijn hun geld voor lange termijn, bijvoorbeeld 5 jaar of langer, te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ESG-principes worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Europe Custom ESG Index (de Index) nauw af te stemmen op de nettodividenden die worden herbelegd via de master-feederstructuur. De Index komt overeen met de MSCI Europe Index, met uitsluiting van bedrijven die niet worden geacht te voldoen aan maatschappelijk verantwoorde principes die zijn geïdentificeerd door criteria toe te passen die verwijzen naar de tien principes van de UN Global Compact, evenals andere door de vermogensbeheerder.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Beschikbaar voor alle beleggers. Dit fonds is geschikt voor klanten op zoek zijn naar een actief beheerde belegging op de betreffende markt(en), die van plan zijn hun geld voor lange termijn. Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren. Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Europe Custom ESG Index

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Europe Custom ESG Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. De index komt overeen met de MSCI Europe Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten die op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ESG-principes worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria en die van plan zijn hun geld voor lange termijn.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for Europe Custom ESG Index is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

North America Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI North America Custom ESG Index (de Index) nauw af te stemmen op de nettodividenden die worden herbelegd via de master-feederstructuur. De Index komt overeen met de MSCI North America Index, met uitsluiting van bedrijven die niet worden geacht te voldoen aan maatschappelijk verantwoorde principes die zijn geïdentificeerd door criteria toe te passen die verwijzen naar de tien principes van de UN Global Compact, evenals andere door de vermogensbeheerder.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten die van plan zijn hun geld voor lange termijn, bijvoorbeeld 5 jaar of langer, te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ESG-principes worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for North America Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina

North America Custom ESG Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de risico- en rendementskenmerken van de MSCI North America Custom ESG Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. De index is de MSCI North America Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten die op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ESG-principes worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria, en die van plan zijn hun geld voor lange termijn.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for North America Custom ESG Index FGR Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

North America SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om het risico en rendement van de MSCI North America Custom ESG Index (de “Index”) nauw aan te passen, waarbij de nettodividenden worden herbelegd. De Index is een op maat gemaakte index die overeenkomt met de MSCI North America Index, een voor de free float aangepaste, voor marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om de prestaties van de aandelenmarkten in de regio Noord-Amerika te meten.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit Fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn op middellange tot lange termijn te beleggen; en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging in de relevante markt(en) met ESG-principes (Environmental, Social and Governance), geïmplementeerd met behulp van een gedefinieerde reeks uitsluitingen, tilts, ESG-ratings en een koolstofarme methodologie.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for North America SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina

Literatuur

PROSPECTUS/WEBSITE DISCLOSURE

KEY INFORMATION DOCUMENTS (PRIIPs KIDs)

PERFORMANCE SCENARIOs (PRIIPs)

Emerging Markets ESG Leaders SDG Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om nauw aan te sluiten bij de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Emerging Markets Select ESG Leaders Low Carbon Impact Index (de "Index") met herbelegde nettodividenden. Elke wijziging van de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal allen plaatsvinden met de voorafgaande goedkeuring van de Deelnemers.

BELEGGERSPROFIEL

 • Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina.

Literatuur

PROSPECTUS/WEBSITE DISCLOSURE

FACTSHEETS

KEY INFORMATION DOCUMENTS (PRIIPs KIDs)

PAST PERFORMANCE (PRIIPs)

PERFORMANCE SCENARIOS (PRIIPs)

KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENTS (UCITS KIIDs)

Emerging Markets SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om nauw aan te sluiten bij de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Emerging Markets Select ESG Leaders Low Carbon Impact G Series Index (de "Index") met herbelegde nettodividenden. Elke wijziging van de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal allen plaatsvinden met de voorafgaande goedkeuring van de deelnemers.

BELEGGERSPROFIEL

 • Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina.

Europe SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Europe Select ESG Leaders Low Carbon Impact G Series Index (de "Index") nauw aan te sluiten bij de herbelegde nettodividenden via de master-feederstructuur. De Index is een aangepaste index die overeenkomt met de MSCI Europe Index die large- en midcap-vertegenwoordiging in 15 ontwikkelde markten in Europa weergeeft, op basis van MSCI-definities. De Index past vervolgens een reeks uitsluitingen toe op basis van MSCI ESG-gegevens.

BELEGGERSPROFIEL

 • Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Neem geen onnodige risico’s.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina

Literatuur

PROSPECTUS/WEBSITE DISCLOSURE

FACTSHEETS

KEY INFORMATION DOCUMENTS (PRIIPs KIDs)

PAST PERFORMANCE (PRIIPs)

PERFORMANCE SCENARIOS (PRIIPs)

KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENTS (UCITS KIIDs)

World SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Select ESG Leaders Low Carbon Impact G Series Index (de "Index") nauw aan te sluiten bij de herbelegde nettodividenden via de masterfeederstructuur. De Index is een aangepaste index die overeenkomt met de MSCI World Index die de vertegenwoordiging van large- en mid-caps in ontwikkelde markten weergeeft, op basis van MSCI-definities. De Index past vervolgens een reeks uitsluitingen toe op basis van MSCI ESG-gegevens.

BELEGGERSPROFIEL

 • Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften. https://www.fgrinvesting.com/

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Neem geen onnodige risico’s.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina

Literatuur

PROSPECTUS/WEBSITE DISCLOSURE

FACTSHEETS

KEY INFORMATION DOCUMENTS (PRIIPs KIDs)

PAST PERFORMANCE (PRIIPs)

PERFORMANCE SCENARIOS (PRIIPs)

KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENTS (UCITS KIIDs)

LANDENSUPPLEMENT

Pacific Custom ESG Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het fonds is de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Pacific Custom ESG Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend.

De index komt overeen met de MSCI Pacific Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde criteria met betrekking tot milieu, maatschappij en bestuur.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten die op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ESG-principes worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria en die van plan zijn hun geld voor lange termijn.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for Pacific Custom ESG Index FGR Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding

Pacific SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het nauw afstemmen van de risico- en rendementskenmerken van de MSCI Pacific Select ESG Leaders Low Carbon Impact G Series Index (de “Index”), waarbij nettodividenden worden herbelegd. De Index is een op maat gemaakte index die overeenkomt met de MSCI Pacific Index, een voor de free float aangepaste, naar marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om de prestaties van de aandelenmarkten in de Pacific-regio te meten en bestaat uit indices van ontwikkelde landen.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit Fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn op middellange tot lange termijn te beleggen; en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging in de relevante markt(en) met ESG-principes (Environmental, Social and Governance), geïmplementeerd met behulp van een gedefinieerde reeks uitsluitingen, tilts, ESG-ratings en een koolstofarme methodologie.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for Pacific SDG Screened Low Carbon Index FGR Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina

Literatuur

PROSPECTUS/WEBSITE DISCLOSURE

KEY INFORMATION DOCUMENTS (PRIIPs KIDs)

PERFORMANCE SCENARIOs (PRIIPs)

World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om het risico en het rendement van de MSCI World Custom ESG Index (de Index) nauw af te stemmen op nettodividenden die worden herbelegd via de master-feederstructuur. De Index komt overeen met de MSCI World Index, met uitsluiting van bedrijven die niet worden geacht te voldoen aan maatschappelijk verantwoorde principes die zijn geïdentificeerd door criteria toe te passen die verwijzen naar de tien principes van het UN Global Compact, evenals andere door de vermogensbeheerder.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten die van plan zijn hun geld voor lange termijn, bijvoorbeeld 5 jaar of langer, te beleggen en die op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ESG-principes worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina

Literatuur

PROSPECTUS/WEBSITE DISCLOSURE

FACTSHEETS

KEY INFORMATION DOCUMENTS (PRIIPs KIDs)

PAST PERFORMANCE (PRIIPs)

PERFORMANCE SCENARIOS (PRIIPs)

KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENTS (UCITS KIIDs)

LANDENSUPPLEMENT

World Custom ESG Minimum Volatility Equity Index

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het nauw aansluiten bij het risico en rendement van de MSCI World Custom ESG Minimum Volatility (EUR) Index Net Total Return. Een custom index is berekend en gescreend door MSCI op basis van Environmental, Social and Governance (ESG) criteria, welke zijn geselecteerd door Northern Trust en waarin bepaalde bedrijven niet worden beschouwd als maatschappelijk verantwoord.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Geschikt voor beleggers die streven naar een gespreide aandelen portefeuille in ontwikkelde markten als Noord-Amerika, Europa en Azië, en tegelijkertijd rekening willen houden met Environmental, Social and Governance (ESG) aspecten.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for World Custom ESG Minimum Volatility Equity Index is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om het risico en het rendement van de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index (de Index) nauw af te stemmen op de nettodividenden die worden herbelegd via de master-feederstructuur. De Index komt overeen met de MSCI World Small Cap Index, met uitsluiting van bedrijven die niet worden geacht te voldoen aan maatschappelijk verantwoorde principes die zijn geïdentificeerd door criteria toe te passen die verwijzen naar de tien principes van de UN Global Compact, evenals andere milieu-, sociale en governance- ( ESG) criteria geselecteerd door de vermogensbeheerder.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor klanten die van plan zijn hun geld voor lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij ESG-principes worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

World ESG Leaders Equity Index FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van de Fondsen is om ten minste 85% van haar activa te beleggen in het Northern Trust World ESG Leaders Equity Index Fund (het ""Master Fund"") een compartiment van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund, waarvan de beleggingsdoelstelling nauw aansluit bij de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World ESG Leaders Index (de Index) met herbelegde nettodividenden. De index is een aangepaste index die overeenkomt met de MSCI World Index en gewogen is en blootstelling biedt aan bedrijven met hoge ESG-prestaties ten opzichte van hun sectorgenoten, op basis van de ESG-ratings van MSCI. Bedrijven die in strijd met internationale normen worden bevonden, zijn uitgesloten van de index.

BELEGGERSPROFIEL

 • Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

To access the SFDR related disclosure and documents please visit our dedicated page

World Natural Capital PAB Index II FGR Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de risico- en rendementskenmerken van de MSCI World Natural Capital Paris-Aligned Equity Select Index (de "Index") nauw aan te laten sluiten bij herbelegde nettodividenden. De Index is ontworpen om te voldoen aan de normen van de EU Paris Aligned Benchmark (PAB), met als doel de gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit ten opzichte van de MSCI World Index (de "Parent Index") met 50% te verminderen en de gewogen gemiddelde broeikasgasintensiteit te verminderen (GHG)-intensiteit met 7% op jaarbasis.

Beleggersprofiel

 • Beschikbaar voor alle investeerders.
 • Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermeldin.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina.

Literatuur

PROSPECTUS/WEBSITE DISCLOSURE

FACTSHEETS

KEY INFORMATION DOCUMENTS (PRIIPs KIDs)

PAST PERFORMANCE (PRIIPs)

PERFORMANCE SCENARIOS (PRIIPs)

FACTOR BELEGGEN

Factor beleggen is gebaseerd op het verbeteren van het rendement door middel van diversificatie. In het verleden werden portefeuilles gediversifieerd per vermogens categorie, deze aanpak is onbetrouwbaar gebleken. Factor investeren biedt een andere manier voor beleggers om risico's te verminderen en beleggingsrendementen te versterken door zich te richten op specifieke risico's zoals waarde, lage volatiliteit, dividendrendement en kwaliteit. Verschillende risicofactoren kunnen worden gecombineerd om het vermogen van een portefeuille, zoals het genereren van inkomsten of vermindering van de volatiliteit, te verbeteren.

Factor Investing: Build Your Portfolio with Purpose and Precision

Factor Investing: Combining Factors to Smooth the Factor Cycle

Choose a Factor Fund:

Europe Value ESG FGR Feeder Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen via de master-feederstructuur (dat wil zeggen aandelen en andere vergelijkbare soorten activa) die zijn uitgegeven door of gerelateerd zijn aan bedrijven die zijn opgenomen in de MSCI Europe Index en die bepaalde kenmerken, namelijk waarde-, kwaliteits- en momentumfactoren, exclusief effecten die niet voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en governance-criteria (ESG).

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers.
 • Dit fonds is geschikt voor klanten op zoek zijn naar een actief beheerde belegging op de betreffende markt(en), die van plan zijn hun geld voor lange termijn.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for Europe Value ESG FGR Feeder Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

High Dividend ESG World Equity Feeder Fund

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in een diverse portefeuille van hoogwaardige dividendbetalende bedrijven, via de master-feederstructuur, terwijl het marktrisico wordt gecontroleerd en wordt gestreefd naar een verbetering van het milieu, de sociale en governance ("ESG") kenmerken van de portefeuille.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Dit fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een actief beheerde investering in de relevante markt (en) met ESG-principes die zijn geïmplementeerd volgens een gedefinieerde reeks uitsluitingen en een beoordeling van ESG-ratings.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for High Dividend ESG World Equity Feeder Fund is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De informatie en documenten in verband met de SFDR vindt u op de aparte pagina

World Custom ESG Minimum Volatility Equity Index

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het nauw aansluiten bij het risico en rendement van de MSCI World Custom ESG Minimum Volatility (EUR) Index Net Total Return. Een custom index is berekend en gescreend door MSCI op basis van Environmental, Social and Governance (ESG) criteria, welke zijn geselecteerd door Northern Trust en waarin bepaalde bedrijven niet worden beschouwd als maatschappelijk verantwoord.

BELEGGERSPROFIEL

 • Beschikbaar voor alle beleggers
 • Geschikt voor beleggers die streven naar een gespreide aandelen portefeuille in ontwikkelde markten als Noord-Amerika, Europa en Azië, en tegelijkertijd rekening willen houden met Environmental, Social and Governance (ESG) aspecten.
 • Is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun posities binnen vijf jaar te verzilveren.

Win a.u.b. advies in bij een financieel adviseur om te bepalen of dit fonds geschikt is voor uw beleggingsbehoeften.

RISICOKARAKTERISTIEKEN

Fund Risk Chart

Risk Indicator, the lower the number the lower the risk the higher the number the higher the risk. The risk number for World Custom ESG Minimum Volatility Equity Index is 6. Read the Key Investor Information Document. This is a mandatory Announcement.

The name of the fund and the risk level will change for each pdf.

Neem geen onnodige risico's.

Lees het PRIIPs Key Information Document.

Beleggen in het fonds brengt een bepaalde mate van risico met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstelling van het fonds of de risicobewaking van het fonds zal worden gerealiseerd. Ook kunnen de behaalde resultaten in de loop der tijd substantieel verschillen. De beleggingsstrategie van het fonds kan aanzienlijke risico's met zich meedragen. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen, en het kan zijn dat een belegger het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugontvangt.

Dit is een verplichte vermelding.

BELANGRIJKE DATA VOOR
*FGR DIVIDEND DISTRIBUTIE

HANDELSKALENDER 2023

Jaarverslag & Accounts

Halfjaarverslag & Accounts

VERKLARING BELONINGSBELEID

Turnover Berekeningen