Skip to main content

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

VERORDENING INZAKE INFORMATIEVERSCHAFFING OVER DUURZAME FINANCIERING (SFDR)

Het actieplan voor duurzame financiering van de Europese Unie heeft tot doel de kapitaalstromen om te buigen naar een duurzamere economie, langetermijndenken te bevorderen en het toenemende belang van duurzaamheidsrisico's te beheersen.

Als onderdeel van dit plan schrijft de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering (SFDR) verplichte informatieverschaffing voor door vermogensbeheerders die zijn ontworpen om het duurzaamheidsprofiel van marktdeelnemers en hun financiële producten transparanter te maken. Gehoopt wordt dat een dergelijke grotere transparantie zal leiden tot een betere vergelijkbaarheid en begrip voor beleggers en uiteindelijk zal leiden tot duurzamere resultaten op de lange termijn.

Disclosure entiteiten

De onderstaande documenten leveren op entiteitsniveau informatie over beleid inzake duurzaamheidsrisico's en negatieve duurzaamheidseffecten:

Disclosure producten

Een andere kernvereiste van de SFDR is de classificatie van financiële producten in een van de volgende categorieën:

  • Artikel 6 – Niet-ESG-gerichte financiële producten
  • Artikel 8 – Financiële producten die ecologische of sociale kenmerken bevorderen
  • Artikel 9 – Financiële producten met duurzame beleggingen als doelstelling

De volgende documenten bieden informatie op entiteitsniveau met betrekking tot de integratie van duurzaamheid in beleggingsbeslissingsprocessen, de overweging van de belangrijkste negatieve effecten en de beloning.

We hebben ook onze methodologie voor duurzame beleggingen verstrekt, het kader dat ten grondslag ligt aan onze definitie van duurzame beleggingen. Deze definitie is relevant voor alle artikel 9-producten, maar ook voor artikel 8-producten die een minimale verbintenis tot duurzame beleggingen nastreven.

Categorie 8:

Artikel 8:

Artikel 9:

Om toegang te krijgen tot de uitgebreide lijst van onze fondsen en documentatie, inclusief website-disclosures, verwijzen we graag naar onze range beleggingsfondsen