Skip to main content

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)

De Europese Unie heeft een ambitieus actieplan voor duurzame financiering gelanceerd om kapitaalstromen naar een duurzamere economie heroriënteren, langetermijndenken te stimuleren en het toenemende belang van duurzaamheidsrisico's te beheren.

Als deel van dit plan vereist de SFDR, de Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, dat vermogensbeheerders en beleggingsfondsen met ingang van 10 maart 2021 informatie publiceren over hun duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's.

Informatie betreffende entiteiten

De onderstaande documenten leveren op entiteitsniveau informatie over beleid inzake duurzaamheidsrisico's en negatieve duurzaamheidseffecten:

Informatie betreffende producten

Een andere kernvereiste van de SFDR is de classificatie van financiële producten in een van de volgende categorieën:

  • Artikel 6 – Niet op ESG gerichte financiële producten
  • Artikel 8 – Financiële producten die kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij stimuleren
  • Artikel 9 – Financiële producten die duurzaam beleggen als doel hebben

We hebben intensief gewerkt aan ons interne classificatieproces en hebben strikte regels opgesteld voor de artikel 8- en 9-categorieën.

De onderstaande documenten (artikel 10) geven informatie over de methodes die wij gebruikt hebben om te beoordelen, meten en monitoren wat de ESG-impact is van de duurzame beleggingen die wij hebben geselecteerd voor al onze beleggingen die kwalificeren als:

Categorie 8:

Categorie 9:

Een volledig overzicht van onze fondsen en bijbehorende documenten vindt u onder Fondsen